Hà Nội của chúng ta đã từng có bao nhiêu tên gọi?Và mũi tên gọi thay đổi ra sao theo từng thời kỳ lịch sử? câu trả lời cho các bạn đang được nằm trong cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu hôm nay? Các bạn hãy cùng mình khám phá cuốn sách có tên gọi là Ngàn xưa Thăng Long Hà Nội